Debiteurenbeheer

Licentie kosten €  135,-
(aantal vorderingen)    onbeperkt
Contract duur: 12 maanden
But_brochure But_bestel

Met debiteurenbeheer van EBC heeft u alles wat nodig is voor het voeren van adequaat debiteurenbeheer, dit volledig automatisch. Dit bespaart u tijd in het heen-en-weer sturen van vorderingen. Snel handelen betekent cashflow!


Actief Debiteurenbeheer

In tijden van economische neergang is het noodzakelijk uw debiteurenbeheer goed op orde te houden. Het is zaak, zorgvuldig de juiste keuzes te maken bij niet betalende klanten.
Wanneer u deze keuzes voor u uit schuift, kan dit op de lange termijn, helaas, de schade alleen maar verergeren.Vanzelfsprekend is dit een tijd rovende en negatieve bezigheid. U bent immers liever bezig met uw primaire activiteiten!EBC incasso ondersteunt u bij uw debiteurenbewaking. Dit op zorgvuldige, doeltreffende en efficiënte manier.  Wij zullen uw debiteur, op een vriendelijke en duidelijk wijze, informeren over de gevolgen van het niet betalen van de openstaande nota’s.  Indien nodig kunnen wij voor u het gerechtelijke traject in gang zetten en vanzelfsprekend het executietraject via een deurwaarder begeleiden. Dit alles gebeurd uiteraard in uitvoerig overleg met u.  Wij zullen u tevens adviseren op basis van onze bevindingen en inschattingen.

Pre-Incasso

EBC gelooft in het volledig automatiseren van de noodzakelijke handelingen van het pre-incasso traject. Dit levert tijdsbesparing op door automatisering van processen. Die tijd kan worden ingezet voor persoonlijk contact met de klant. In deze tijden is “helpen betalen” het toverwoord. Angstvallig incasseren en welwillende ondernemers het mes op de keel zetten zal voor de meeste bedrijven niet werken aangezien de meeste bedrijven niet direct kunnen betalen.

 

Wilt u weten wat EBC Incasso voor u kan betekenen vul dan direct onderstaand formulier in. Wij werken volledig no-cure-no-pay basis.

Hoe we werken

1) U stuurt eerst uw dossiers en vorderingen naar EBC om vervolgens een behandelplan te maken. Dit kan volledig automatisch. Uw gegevens worden ingeladen.

2) Er wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Hierin bepalen we samen de haalbaarheid en strategie van uw opdracht.

3) Aan de slag met uw vorderingen. Altijd persoonlijk contact met de debiteuren.

4) Directe uitbetaling van de volledige hoofdsom. (de licentiekosten worden verrekend zodoende kost het u niks.)

PROCEDURE

SOMMATIES

U kunt uw administratie al na het versturen van de originele factuur aan ons overdragen. EBC incasso zorgt ervoor dat zowel uw eerste als tweede herinnering verstuurd worden. Dit conform de wet incassokosten, welke van kracht is sinds 1 juli 2012. Zoals wellicht bij u bekend is, dient u sinds 1 juli 2012 op uw sommaties te vermelden welke incassokosten er berekend mogen worden conform de kantonrechter staffel. Wij zullen uw debiteuren op deze manier voor informeren over de consequenties bij non-betaling. Tevens zullen wij  middels telefonisch onderhoud uw debiteur informeren. Bij het uitblijven van enige reactie en/of betaling zullen wij automatisch het minnelijke traject in gang zetten. 

MINNELIJK TRAJECT

Wanneer uw debiteur, ondanks diverse sommaties, heeft verzuimd de betaling te verrichten. Dan starten wij het minnelijke traject. Dit bestaat uit drie schriftelijke sommaties en diverse telefonische benaderingen. Wij zullen inventariseren welke problemen uw klant heeft op het gebied van de betaling. Wanneer mogelijk bieden wij een gepaste oplossing om eventuele gerechtelijke procedures te vermijden. In de tussentijd zullen wij aanvullende informatie inwinnen omtrent de debiteur, dit om eventuele risico’s te beperken.

Mochten beide partijen niet tot een oplossing en/of betaling komen dan kunt ervoor kiezen het gerechtelijke traject te starten. Deze procedure wordt enkel met uw goedkeuring in gang gezet.

GERECHTELIJKE PROCEDURE

Wanneer alle mogelijkheden zijn benut om uw rekening buitengerechtelijk betaald te krijgen. Dan kunt via de rechtbank een vonnis laten wijzen en de betreffende debiteur laten veroordelen tot betaling. Zodra wij uw goedkeuring hebben ontvangen, zal de dagvaarding opgesteld worden. Deze zal via de deurwaarder betekend worden bij uw debiteur. En vervolgens zal er een zitting gepland worden. Over het algemeen zal dit een schriftelijke procedure zijn en hoeft u hierbij niet aanwezig te zijn. Wanneer dit wel het geval is, zullen wij u hier op tijd over informeren. Wanneer het vonnis in uw voordeel is uitgesproken. Dan is deze 20 jaar op eisbaar, gedurende deze periode kunt u het vonnis door de deurwaarder laten executeren.

Zodra de uitspraak van de rechtbank bekend is zullen wij uw debiteur nog één maal in de gelegenheid stellen de betaling uit eigen beweging te verrichten. Is dit niet het geval dan zullen wij, de deurwaarder, opdracht geven het vonnis te executeren.

DEURWAARDER PROCEDURE

Wanneer het vonnis is gewezen en de betaling achterwege is gebleven. Ontvangt de deurwaarder, de opdracht het vonnis te executeren. Deze zal allereerst het vonnis laten betekenen bij de wanbetaler. Vervolgens zal er via onderzoek gedaan worden naar inkomsten en of bezittingen van de debiteur. (Dit traject is sterk afhankelijk van de financiële positie van uw debiteur) Wanneer er mogelijkheden zijn zal er vervolgens beslag gelegd worden. Dit om uw vordering geïncasseerd te krijgen.

Van belang is de opmaak van een incassoplan. Effectief maatwerk transparantie en correct versturen van de sommaties is van belang voor een adequaat debiteurenbeheer. Het incassoplan bestaat uit een oriëntatie gesprek met u als klant.

Debiteurenbeheer van EBC bestaat uit verschillende standaard en optionele onderdelen, sommatie, telefonische opvolging en persoonlijke benadering. Het gerechtelijke en minnelijke incasso traject wordt pragmatisch en transparant benaderd met een heldere structuur en focus.

Pre Incasso = Preventie = Cashflow

Bij het verrichten van debiteurenbeheer wordt regelmatig gecorrespondeerd met (achterstallige) debiteuren. Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van dezelfde documenten. EBC richt maatwerk sjalonen (documenten) in voor adequaat debiteurenbeheer. Minnelijke acties worden via ons incasso systeem afgehandeld.

Hiervoor bieden wij de volgende mogelijkheden:

Inladen boekhoud & debiteurengegevens 
   
Opstellen van Incasso en Actie Plan
   
Debiteurenbeheer
   

Actief Pre-Incasso

Pre-Incasso kent de volgende soorten acties die EBC uitzet:

Brief actie
Bel actie
Mail actie
Notitie/Controle actie
Incasso actie

 

EBC werkt volledig op basis van No-Cure-No-Pay. U tekent met EBC een licentie overeenkomst en we gaan direct van start. We wachten niet op de betaling maar starten met actief debiteurenbeheer. De licentiekosten worden achteraf verrekend met de binnengekomen gelden.

EBC stort de hoofdsom door naar u en de incasso kosten alsmede rente kosten worden door de klant aan EBC voldaan.

Hieronder treft u een overzicht van de kosten excl. btw.:

– Jaarlicentie kosten € 135,- (onbeperkt aantal vorderingen)

We starten direct met de dienstverlening en zodoende houdt u voortgang in de cashflow van uw onderneming. De licentiekosten verrekenen we achteraf.

Stuur uw facturen in en we nemen direct contact met u op.

 1. Uw gegevens
 2. (verplicht)
 3. (verplicht)
 4. (verplicht)
 5. (verplicht)
 6. (verplicht)
 7. (geldig email invullen)
 8. Gegevens debiteur
 9. (verplicht)
 10. (verplicht)
 11. (verplicht)
 12. (verplicht)
 13. (verplicht)
 14. Gegevens vordering:
 

cforms contact form by delicious:days

Sidebar_debiteurenbeheer